Nyheter

25 Maj
webb_mässa_ECT-power

En mässa – många möjligheter

Tre mässor i en, 170 utställare och ett gemensamt intresse för nya träbaserade produkter och bränslen. På IWB-week hittar man innovationerna som ska vara med och möta framtidens krav på hållbarhet och minskad klimatpåverkan. Flera Inova-företag är självklart på plats.
Läs mer

Innovations- och designingenjörernas examensutställning

Den 25-27 maj har högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design examination och utställning. De totalt 16 projekten redovisas muntligt den 25-26 maj och 27 maj är det dags för utställning i foajén utanför Aula Magna.
Läs mer

Succé för företagsspelet

Ska vi satsa på marknadsföring, nytt sortiment eller ett lågt pris? Vad händer egentligen om vår prognos inte överensstämmer med verkligheten? Det var bara några av frågorna som gårdagens deltagare i företagsspelet fick ställa sig själva. – Det här är ett spännande sätt att lära sig mer om affären i företaget, säger Anette Rhudin, projektledare för Tillväxtmotor som arrangerade dagen.
Läs mer

Sök jobb som Entreprenaut

Rätt vad det är "adopterar" Paper province bort en innovation med stor marknadspotential till ett team av två drivna avgångsstudenter och en erfaren senior. Team-medlemmarna får lön från Paper Province i tre månader medan de gör sitt yttersta för att få till en första försäljning. Lyckas de får de delägarskap i företaget och en chans till stor framgång. Misslyckas de läggs företaget ner och livet går vidare som förut.
Läs mer

Tillväxtföretag

ect power
I världen finns det idag väldigt mycket värme man inte kan ta vara på. Värmen kan komma från t.ex. industrier, sol och geovärme. ECT Power AB har tagit fram ett system där man får man ut dubbelt så mycket el från spillvärme än tidigare....
Läs mer
webb_D-01
Drinor AB utvecklar och säljer avvattningslösningar för en ökad utnyttjandegrad av biomaterial. Genom att mekaniskt pressa ur vatten för ökat energivärde, och lägre vikter, siktar Drinor på Sverige som en stabil hemma-marknad....
Läs mer