Undermeny

inova_2020_orange

Syftet med Inova 2020:1
Projektets syfte är att utveckla Inovas inkubatorprocess för att öka effekten på insatta resurser så att fler hållbara aktiebolag med hög tillväxtpotential (s k startups) startas och växer i Värmland.

Bakgrund
Projektet verkar inom prioriteringsområdet Fler och starkare företag. Detta ska främjas genom stärkt entreprenörskap och näringslivsutveckling, eftersom Sveriges tillväxt baseras på innovationer och små och medelstora företags utveckling.
En viktig del i Inovas finansiering är projektmedel från EUs regionala strukturfond. En stor del av Inovas utvecklingsarbete har de senaste sju åren gjorts inom ramen för två olika EU-projekt. Planen är att utvecklingsarbetet även under perioden 2014-2016 till stor del kommer att omfattas av motsvarande EU-projekt.

Projektet har två tydliga delar – process och samverkan

 1. Process: att vidareutveckla och framtidssäkra inkubatorprocessen- utveckla förinkubatorprogrammet Inova Startup Accelerator
  – utveckla och etablera en skogsindustriell inkubator
  – utveckla kriterier för licensieringscase
  – implementera en effektiv kapitalförsörjningsstruktur för tidig företagsfinansiering
  – introducera webverktyg i affärsrådgivningen
  – öka tillgången till Inovas process ute i kommunerna.
 2.  Samverkan: att skapa och genomföra samverkansprojekt baserat på samarbetet i Innovation Park
  – utveckla hållbara och effektiva samarbeten med flera aktörer i innovationssystemet med fokus på olika arenor och mötesplatser

Med jämställdhet i fokus
I de företag där man redan från början identifierar en hög tillväxtpotential, är det traditionellt sett män som startat dem. Inova 2020:1 kommer i samband med ovan nämnda aktiviteter ha ett stort fokus på jämställdhetsfrågan. Den enskilda frågan ställer stora krav på samverkan mellan alla parter. Vi välkomnar ett brett engagemang i ämnet, och har du tankar och förslag är du välkommen att höra av dig till oss.

 

Inova Startup Accelerator, ISA

Inova Startup Accelerator, ISA, är ett program på 100 dagar för drivna entreprenörer med en stark affärsidé och som är i uppstartsskedet. Inova hjälper entreprenörer med nya innovativa affärsidéer att snabbare komma ut på marknaden.

Under programmet jobbar man intensivt med sin affärsidé för att den ska bli mer redo för marknadsintroduktion, eller för att prövas för inträde till inkubatorn. Entreprenörerna får handledning i företagande av personer med relevant kompetens och erfarenhet inom respektive område, och får coachning längs vägen. De får en arbetsplats på Innovation Park och jobbar i team tillsammans med de övriga deltagarna i programmet. Genom ISA erbjuds också tillfällen att öka sitt nätverk och pitcha inför publik.

ISA är ett program för drivna personer med en affärsidé som är i uppstartsskedet och som är redo att ta sig vidare. Kom på någon av våra tvåinfoträffar och prata med oss. Är du osäker på om ISA är rätt för dig? Hör av dig ändå, så hjälper vi dig vidare.

För att få en plats i programmet behöver man kvala in på ISA:s tre kriterier:

  1. Skalbar affärsidé med tillväxtpotential – med skalbar menar vi att du kan leverera samma produkt eller tjänst många gånger och att det inte blir lika mycket jobb per styck.
  2. Team/entreprenör – att personen/personerna har drivet och förmågan att ta sin affärsidé till marknaden.
  3. Efterfrågan – att det finns kunder som är villiga att köpa det som du vill sälja.

 

Mer information och en FAQ om ISA hittar du här.

Under våren 2015 kördes en första pilotomgång av ISA, och under hösten 2015 och våren 2016 körde vi ytterligare program. Vill du veta mer om dem, läs gärna våra artiklar om ISA här.


Britt Lööv Projektledare 070 611 27 67