off2off deltar i Europa Minskar Avfallet

Den 16-24 november pågår det internationella projektet Europa Minskar Avfallet. Inovas företag off2off kommer att delta med en föreläsning den 19 november. Då presenterar off2off hur deras tjänst kan bidra till att öka återanvändningen av saker som är för bra för att kastas.

Föreläsningen som går under namnet ”Nyttan med strukturerad återanvändning i stora organisationer” riktar sig främst till offentlig sektor och större företag. Samhällsentreprenören och innovatören bakom off2off, Fredrik Östlin, föreläser om problemet, nyttan och möjligheterna med återanvändning av det funktionella överskottet, det vill säga saker som är för bra för att kastas.

– Vi kommer att prata om koldioxid, kronor och arbetstillfällen – och lösningar för att nyttja skattepengarna mer effektivt i din organisation.

Malmö Stad har redan nyttjat off2off:s tjänst i ett drygt år och Fredrik Östlin, som fått pris för årets bästa tjänsteinnovation 2013, berättar om deras erfarenheter.

Tid: 19 november, kl 15-16

Plats: Karlstad CCC

Begränsat antal platser. Anmäl via mail till fredrik@off2off.se eller twitter @off2off

Föreläsningen är kostnadsfri.

Europa Minskar Avfallet är ett EU-projekt arrangerat av Avfall Sverige. Avfall Sverige är den svenska intresse- och branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning, där landets högsta kompetens på avfallsområdet finns samlad. 

Läs mer om Europa Minskar Avfallet här »

Läs mer om off2off här »