App-seminarium lockade ett sextiotal personer

Inova var, tillsammans med Compare och det svensk-norska projektet ISIS*, initiativtagare till ett seminarium om appar torsdagen den 30 maj.

Ett sextiotal personer hade samlats till seminariet om appar. Bakgrunden till konferensen är att Inova träffar många unga entreprenörer i Värmland som bär på idéer till appar och genom att sammanföra unga idébärande entreprenörer som vill utveckla appar med Compare-företag, som redan utvecklar appar, var syftet att skapa ett möteforum för utbyte av erfarenheter, idéer och kontakter för eventuella strategiska partnerskap.

– Många vill starta företag och utveckla dessa eller hitta samarbetspartners, därför var det positivt att erfarna app-utvecklare bland Compare-företagen och unga idébärande entreprenörer fick möjlighet att träffa varandra, förklarar Helena Wiktelius, affärsrådgivare på Inova.

Talare var Johan Bjärneryd från Sogeti som inledde morgonen. Andreas Andersson från Stamford som arbetar med affärssystem inom dagligvaruhandeln och för fastighetsförvaltare höll sedan ett föredrag om affärsmodeller. Anders Åslund, Learning Well talade om teknologival och Per G Andersson från Digander Wireless berättad hur man kan tjäna pengar på appar. Stefan Larsson från Bitsec avslutade och talade om appar utifrån ett säkerhetsperspektiv.

– Industrispionage är aktivt överallt, inte bara i stora städer utan det förekommer även här, sa han och gav råd om att planera in ett säkerhetstänk redan från början. Han ville inte enbart skrämmas utan tillade också att passionen för arbetet är viktig att inte tappa.

– Testa av idén med några du känner och sen kör. Även om jag pratar om svårigheter så vill jag inte att någon avstår från sin passion, sa han.

Alla talare var öppna för eventuella partnerskap och signalerade att de är intresserade av diskussioner med idébärare som vill utveckla appar.

– Kreativa idéer inom våra marknader är alltid intressant, sa Andreas Andersson.

Text: Liza Jacobsson

*ISIS (IT och Säkerhet i Inre Skandinavien) är ett norsk-svenskt samarbetsprojekt som drivs av norska Kunnskapsbyen Lillestrøm och svenska Compare Karlstad. Projektet pågår initialt fram till hösten 2014 i syfte att hitta goda exempel i respektive nätverk som kan vidareutvecklas gemensamt i kommande Interreg-projekt.