Bättre Affärer arrangerar seminarieserie

Bättre Affärer arrangerar tillsammans med Inova och Cerut en seminarieserie med temat Kvinnors företagande. Frågorna som belyses kretsar kring kvinnor och företagande kopplat till innovationer, omvärldsanalys och vad det är kunderna vill och behöver i framtiden. Kan vi skapa tillväxt i Värmland med nya affärsmodeller som främjar kvinnors företagande?

Den 19 november är det dags för temat ”Ekonomisk och social tillväxt i Värmland” där Åsa Östlund, forskare från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, berättar om forskningen kring cellulosa och dess användningsområden. Aktuell fråga är om textiltillverkning av trä kan rädda den svenska pappers- och massaindustrin. Maria Hollander, VD TPP, Bo-Josef Eriksson, Region Värmland och Cecilia Möller,Cerut är också inbjudna för att diskutera kring Alternativa tillväxtmodeller – ekonomisk och social tillväxt ger andra resultat.

Datum och tema för nästkommande seminarier är följande:

Den 29 januari 2014 ” Innovation och Entreprenörskap

Den 13 mars 2014 ”Kluster och Kvinnor”

Samtliga seminarier äger rum i Ägget, Karlstad Universitet kl. 12:00-15:00.

Läs mer och anmäl dig här.