Bättre Affärer mötte kinesisk delegation

Karlstads universitet har upprättat ett lokalt Konfuciusinstitut* som bygger på ett bilateralt samarbete mellan ett kinesiskt och ett icke-kinesiskt lärosäte. Konfuciusinstitutet vid Karlstads universitet har etablerats i samarbetet med Southwest Jiaotong University i Chengdu och invigdes 2011. I fredags stod Karlstads universitet som värdar för ett besök av en kinesisk delegation.

Karlstadborna kunde i slutet av förra veckan ta del av en kinafestival och det anordnades även ett möte mellan den kinesiska delegationen och regionens näringsliv och politiker. Invigningstalare var regionstyrelsens ordförande Tomas Riste och ordförande i kommunfullmäktige Bo Hidén.

Anette Rhudin, projektledare för Bättre Affärer, medverkade i diskussionerna där parterna ser flera områden att fördjupa samarbetet kring.

– Det här är ett otroligt viktigt samarbete där regionen får ta del av ett spännande erfarenhetsutbyte inom näringsliv och kultur, säger Anette.

Su-Ping Chen Burman, som driver SC Burman och medverkar i projektet Bättre Affärer, och Monica Hilding, Mårbackastiftelsen, vill försöka fördjupa samarbetet med Kina och jobbar bland annat med att ta fram den guidade turen ”A Nobel Trip”. Kineser kommer genom resan att få ta del av Nobelmuseet i Karlskoga, nobelpristagaren Selma Lagerlöfs hem Mårbacka, Karlstad och Oslo där Nobels fredspris delas ut.

Idag, i morgon och på onsdag fortsätter besöket. Då ska bland annat kinesiska musiker besöka Musikhögskolan Ingesund och hålla en gemensam konsert.

*Ett Konfuciusinstitut är ett icke vinstdrivet institut som genom kurser, föreläsningar, seminarier, publikationer med mera främjar undervisningen i kinesiska och stimulerar intresset för kinesisk kultur. Vid sidan av målet att gynna ett intresse för språket och kulturen har instituten en samverkande roll. Den innebär att etablera kontakter både inom den akademiska världen och det omgivande samhället. Instituten är ofta en värdefull resurs även för regionens näringsliv och myndigheter.

Text: Liza Jacobsson