9 Dec

DigIT Värmland – en stor IT-dag i april

Onsdag 29 april 2015 tar Digitala Värmland form med DigIT Värmland – en stor och bred IT-dag i Karlstad CCC med avslutande bankett och utdelning av priser som uppmärksammar och hyllar ”årets bästa digitala insatser” inom olika områden.

DigIT Värmland ska bli en årligen återkommande mötesplats för både leverantörer och användare av IT inom näringsliv, offentlighet och universitet i Värmland.

Syftet med IT-dagen är att lära känna varandra och tillsammans diskutera möjligheter och utmaningar för Digitala Värmland – ett gemensamt samverkansforum för samverkan kring förverkligandet av den regionala digitala agendan.

DigIT Värmland arrangeras av IT-nätverket Compare i samarbete med ALMI Företagspartner, Ett gemensamt e-samhälle i Värmland, Handelskammaren Värmland, Inova, Karlstads kommun, Karlstads universitet, Landstinget i Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Paper Province, Region Värmland och Stål & Verkstad samt Karlstads CCC med stöd av Microsoft som huvudpartner.

Läs mer om DigIT Värmland här.