Framtidskommission diskuterar arena för affärsmöjligheter

Empire State Building, Eiffeltornet, Turning Torso och… Karlstad behöver en tydlig och stark symbol som kan bli ett varumärke för företagsamheten i Karlstad. Något som sticker ut och som samtidigt blir en samlingsplats som underlättar för företag att göra affärer. Idag träffar framtidskommissionen Karlstads kommun och kommunalrådet Per Samuel Nisser(M) för att överlämna förslaget.

Framtidskommissionen är skapad på initiativ av Inova och har bestått av nio företagare och representanter från Karlstads universitet, Region Värmland och Inova. Gruppen, som har setts fem gånger under hösten, skapades för att diskutera hur affärsklimatet i Karlstad kan stimuleras och utvecklas.

Karlstad Business Arena. Karlstads Affärshus. Eller något annat. Namnet är inte det viktiga. Det viktiga är tanken att samla resurserna till ett ställe, att använda befintliga resurser på ett smartare sätt.

– Det handlar om att skapa attraktionskraft, för nya och befintliga företag i Karlstad – och för aktörer utanför regionen. Det viktiga är en arena som ska möjliggöra och fokusera på affärer, säger Helena Wiktelius, affärsrådgivare på Inova.

I arenan skulle det bland annat finnas möjlighet till kontors- och mötesplatser, faddermöjligheter för nyetablerade företag, stöd för företag som vill etablera affärer i Karlstad/Värmland/Norge, en nod för sälj- och kundkontakter mot Oslo/Sthlm/Göteborg/Barcelona och mycket mycket mer.

Är du intresserad av att diskutera frågan? Kontakta gärna oss på Inova! »