Goda resultat ger Inova 2 miljoner

Almi Företagspartner (fd Innovationsbron) har beslutat att ge Inova fortsatt förtroende och satsar 2 miljoner på verksamheten under 2014.

Inova är sedan nio år tillbaka en av de inkubatorer som får nationell driftsfinansiering. Kraven för finansiering bygger på att organisationen kontinuerligt utvecklas och håller hög kvalitet i sitt arbetssätt, samt att de företag som fått stöd av Inova utvecklas och gör förväntade resultat. Den årliga granskningen av verksamheten föll väl ut och Inova fick förnyat förtroende.

Näringsdepartementet satsar kontinuerligt pengar i de inkubatorer som anses vara landets starkaste. Inova rankas som en av de 25 främsta och bistås därför med nationella pengar, liksom dessa, för att fortsätta utveckla sin verksamhet.