Helena Wiktelius inflytelserik bubblare

På den internationella kvinnodagen förra veckan publicerade NWT en lista med inflytelserika kvinnor i Värmland. Syftet är att lyfta fram kvinnliga förebilder. Inovas affärsrådgivare, och tidigare projektledare för RAMP, Helena Wiktelius återfanns som bubblare på listan.

Internationella kvinnodagen infördes 1978 av FN för att uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Den åttonde mars beaktade NWT dagen genom att publicera en lista över inflytelserika kvinnor i Värmland där Margot Wallström, trots avsaknad av officiellt uppdrag, hamnade på förstaplats. Hon har dock stora möjligheter att påverka och inspirera människor ändå. Det har också Helena Wiktelius, som hedrades med en plats som bubblare.

– Det känns roligt men det förpliktigar också en del. Det visar sig att det lönar sig att vara ihärdig och uthållig och att mitt arbete uppskattas av fler än vad jag tänkt mig. Det är också kul att RAMP nämns eftersom hjältarna är de som är nyblivna entreprenörer, det är egentligen de som bör hyllas, säger Helena.

Trots att NWT kallar listan för ”Värmlands 15 mäktigaste kvinnor” finns endast kvinnor från Karlstad och Karlskoga med på listan.

– Det är otroligt roligt att kvinnor lyfts fram på det här sättet. Det är dock mycket märkligt att inflytelserika kvinnor i övriga kommuner i Värmland inte finns med på listan. Det finns definitivt namn utanför Karlstad som platsar på den här listan, säger Anette Rhudin, projektledare för Bättre Affärer.

Text: Liza Jacobsson