Hetvägg populär vid Nordbygg Ecoforum

Nordbygg Ecoforum är en konferens och utställning om framtidens hållbara byggnader och arrangeras vartannat år. Adam Fjaestad, vd för Värmestugan AB, besökte mässan med solvärmepumpen Hetvägg* och träffade flera aktörer som är intresserade av produkten.

Årets Nordbygg Ecoforum hölls på Stockholmsmässan där det var premiär för Inovas inkubatorföretag Värmestugan att visa upp sin produkt. Hetvägg finns fortfarande bara som prototyp men Adam planerar att börja sälja de första exemplaren i år.

– Vi har haft många spännande möten här på Ecoforum med ett par direkta säljleads. Vi har bland annat fått mycket bra input från större fastighetsägare som visade stort intresse för produkten då man ser möjligheten att kunna minska sin tappvärmekostnad med vår produkt. De flesta har ju redan kommit långt i olika energibesparande åtgärder med bättre klimatskal och nu ser man att den största energikostnaden framåt är just varmvattnet, säger Adam.

Hetvägg är en solvärmepump som drivs av luftvärme och solenergi med syfte att värma upp varmvatten i hus med direktverkande el. Idag går allt större andel av hushållens energiförbrukning åt till just varmvattnets uppvärmning. Hetvägg beräknas minska denna förbrukning med två tredjedelar.

– Vi har även ett stort intresse från flera småhusleverantörer men vår primära målgrupp är framförallt de hus som värms upp med direktverkande el. Där ser vi en stor besparing direkt, säger Adam.

Text: Liza Jacobsson