Hetvägg tar plats i Inovas inkubator

Tidigare var uppvärmningen av en bostad den stora energiboven. Idag går allt större andel av energiförbrukningen till att värma upp varmvatten. Miljöteknikföretaget Värmestugan tar nu fram produkten Hetvägg som beräknas minska elförbrukningen för uppvärmningen av varmvatten med två tredjedelar. Nu ska Hetvägg fortsätta utvecklas i Inovas inkubator.

Medan luftvärmepumpar har bidragit till att minska uppvärmningskostnaderna av en bostad fortsätts varmvatten att värmas upp med el. Värmepumpen Hetvägg drivs av luftvärme och solenergi och beräknas sänka elförbrukningen med två tredjedelar.

Idag finns en prototyp av produkten och tester är påbörjade. Nästa steg är att utvärdera testerna och sedan hitta produktions- och försäljningspartners för att ta produkten ut på marknaden. Målsättnigen är att ha en produkt till försäljning hösten 2013.

Erfarna innovatörer bakom Hetvägg

Bakom Hetvägg står Adam Fjaestad, innovatören bakom många av Thermias och Electrolux storsäljare. Med i teamet finns även Thermias tidigare vd Mats Bergsjö och projektledaren Magnus Nilsson från Glava Energy Center. Med i teamet finns även Helene Persson, Andreas Holmen och Jonas Andersson, tidigare studenter vid Karlstads universitet.

– Tillsammans utgör teamet en önskvärd mix av lång erfarenhet och nyutexaminerade studenters energi, säger grundaren Adam Fjaestad. I företaget har vi stor kompetens inom teknik och funktion, men jag hoppas Inova kan bli ett stöd inom marknad och ekonomi – och för mig som nybliven egenföretagare.

Text: Hanna Wirdegård