28 Apr
Anette Rhudin, projektledare för Tillväxtmotor, berättade om vad det innebär att få en egen tillväxtmotor.

Inova för ett jämställt Värmland

Totalt 123 företag och organisationer har slutit upp för att tillsammans vara med och skapa ett mer jämställt Värmland – Inova är ett av dem. Nu var det dags för Inova att dela med sig av det framgångsrika konceptet Tillväxtmotor.
– Vi var tvungna att göra något annat än det vi gör daglig dags, säger Britt Lööv, verksamhetsledare på Inova.

 

Ett 30-tal personer ur nätverket Ett jämställt Värmland hade under tisdagen samlats på Innovation Park för att utbyta erfarenheter och för att höra fler medlemmar berätta hur de arbetar med jämställdhet. Nu hade turen kommit till Innovation Park och Inova, att berätta hur de arbetar med att skapa förutsättningar för ett mer jämställt företagande i Värmland. I Inovas regi lyftes projektet Tillväxtmotor, som är en vidareutveckling av det framgångsrika projektet Bättre Affärer. Och det är ingen slump att projektet ligger hos Inova.

– Ända sedan jag började på Inova har problemet att locka kvinnor till vår inkubatorverksamhet varit som en nagel i ögat, berättar Britt Lööv, verksamhetsledare på Inova.

webb_Britt Lööv

Britt Lööv berättade om bakgrunden till projektet Tillväxtmotor.

Från Bättre Affärer till Tillväxtmotor

En av utmaningarna Inova stått inför har varit, och är, att kvinnor ofta väljer att driva företag som inte passar in mot de krav som Inova ställer på affärsidén i rollen som företagsinkubator. För att kunna möta och hjälpa fler affärsidéer började man på Inova vända och vrida på saker för att hitta ett alternativ.

– När Region Värmland bjöd in Inova, Drivhuset och Communicare till ett gemensamt möte med förslag om ett gemensamt projekt med en satsning för att främja kvinnors företagande kändes det helt rätt, berättar Britt Lööv.

Anette Rhudin rekryterades som projektledare och 2012 startade projektet Bättre Affärer. Projektet riktade sig enbart till kvinnor och hade som uppdrag att just få deltagarna att göra bättre affärer, genom att öka både omsättning och lönsamhet. Projektet och dess resultat fick stor uppmärksamhet både i och utanför Värmland. Resultatet: åtta av tio bolag ökade sin omsättning. Den sammanlagda omsättningsökningen för bolagen var 40 procent. 2013 hade de tio bolagen en lönsamhet på minus 37 259 SEK som efter projektets slut ökat till ett plusresultat på 1 702 368 SEK, en ökning med cirka 460 procent.

Projektet beviljades fortsatta medel och med hjälp av en intressant lunch hade Anette Rhudin skissat fram vad som skulle komma att bli Bättre Affärer med Tillväxtmotor.

– En forskning, utförd av Lööf och Johansson, KTH, visade att mindre bolag som använde sig av externa kompetenser, hade högre tillväxt. Detta tände tanken på att gå vidare med bredare kompetens kring tillväxtbolagen. Under en lunch skrev jag ner idén till Tillväxtmotor på en servett och där började det, berättar Anette Rhudin.

Tanken med Tillväxtmotor var att tillsätta både rådgivare, eller fråggivare som Anette beskriver dem, och en typ av extern kompetensförsörjning.

Efter att projektet var avslutat plockades Bättre Affärer bort och Tillväxtmotor stod på egna ben. Region Värmland såg då att behovet av en Tillväxtmotor inte bara fanns hos de kvinnliga företagarna, behovet fanns hos många fler inom den typen av företag. I dag har 22 värmländska företag fått en egen tillväxtmotor, femtio procent av dessa drivs av män och femtio procent av kvinnor. Den externa kompetensen har, även den, en jämn könsfördelning.

– De här kriterierna är något som vi aldrig tummar på, berättar Anette.

Projektet Tillväxtmotor sträcker sig till slutet av 2017. Nästa vecka åker Anette Rhudin till Gävle, på förfrågan från Tillväxtverket, för att presentera Tillväxtmotor och det goda resultat som motorn gett företagen så här långt.

 

Ett jämställt Värmland

Det är Länsstyrelsen i Värmland som står bakom initiativet Ett jämställt, Värmland. Ett enkelt anslutningssystem där stora som små aktörer är välkomna att visa upp, ansluta och utveckla sitt jämställdhetsarbete. Utifrån jämställdhetsstrategi för Värmland lyfts och sprids goda exempel, det skapas även forum för erfarenhetsutbyte och kompetenshöjande insatser. I går vad det dags för Innovation Park och Inova att berätta hur de arbetar med att skapa förutsättningar för ett mer jämställt företagande i Värmland.

katarina_webb

Katarina Jakobsson från Länsstyrelsen håller i trådarna för Ett jämställt Värmland.

 

Vad kan du göra för att bidra till visionen Ett jämställt Värmland?
Bli en del i nätverket – klicka här.