26 Dec

Inova upphandlar konsulttjänster för 2015

Inova har inlett upphandlingen av konsulttjänster för 2015 inom ramen för EU-projektet Inova 2020:1. Upphandlingsunderlagen finns publicerade under Inova/Upphandlingar. 

Offerter ska vara Inova tillhanda senast 2015-01-20. Eventuella frågor angående upphandlingsunderlagen besvaras av Britt Lööv – britt.loov@inova.nu eller 070-611 27 67.