Magdalena Andersson (S) besökte Inova

Generösare bidrag, lån och riskkapital till företag i tidiga utvecklingsskeden. Nationell finansiering för långsiktig drift och utveckling av landets inkubatorer – samt en mer fokuserad innovationspolitik. Så löd önskelistan från Inova när Magdalena Andersson, socialdemokraternas ekonomiske talesman, var på besök i måndags.

– Samtliga önskemål står högt på socialdemokraternas lista om vi vinner valet, sa Magdalena Andersson. Då är vår strategi att också skapa ett innovationspolitiskt råd.

Britt Lööv, verksamhetsledare på Inova, berättade om Inovas kontinuerliga arbete med inkubatorföretagen och lyfte också problematiken med att en stor andel av verksamheten finansieras av projektpengar från exempelvis EU.

– Vi behöver nationella pengar för en långsiktig finansiering av basverksamheten. Som läget är idag tar det mycket tid och kraft ur verksamheten att hitta nya finansieringskällor, säger Britt Lööv.

Text: Hanna Wirdegård