Munksjö Aspa Bruk och CleanFlow tar nästa steg tillsammans

Munksjö Aspa Bruk AB installerar nu den första fullskaleanläggningen för grönlutsfiltrering i världen. Den unika metoden är utvecklad av det före detta inkubatorbolaget CleanFlow AB. Processen har utvärderats under två år vid Aspa Bruk och visat sig mycket framgångsrik.

Det värmländska företaget CleanFlow AB har en patenterad metod för effektiv rening av grönlut, vilket höjer kapaciteten och minskar energi- och kemikalieåtgången inom massaindustrin. Metoden har körts i pilotanläggningen vid Aspa Bruk utanför Askersund kontinuerligt under två år. Tekniken har visat sig skapa helt partikelfri grönlut under tillverkningsprocessen.

– Vi har nu valt att installera den första fullskaleanläggningen för grönlutsfilteringen i världen, baserat på den senaste tekniken utvecklad av CleanFlow AB. Vi har varit mycket nöjda med samarbetet, säger vd Bengt Lindqvist Munksjö Aspa Bruk AB.

– Igångkörning av den fullstora anläggningen kommer att ske i december 2012 och vi har förfrågningar på ett antal till i Sverige, säger CleanFlows vd Lennart Källén.

Clean Flow AB är ett innovationsföretag som utvecklar teknik för rening av lut i sulfatfabriker. Den patenterade reningsmetoden bygger på mikrofiltrering och har utvecklats i samarbete med KTH. Läs mer om CleanFlow. »

Läs om Munksjö Aspa Bruk. »