3 Mar

Programmet nu klart för DigIT Värmland
29 april på KCCC

Ett 40-tal seminarier, ett 35-tal partners som utställare – och en middag med utdelning av priser till årets bästa digitala insatser. Nu presenteras programmet för DigIT Värmland – en bred regional kraftsamling kring den digitala omställningen som vänder sig till alla leverantörer och användare av digitala lösningar inom näringsliv, offentlighet och universitet.

DigIT Värmland är den första breda kraftsamlingen i regionen kring den digitala omställningen som presenteras av IT-stiftelsen Compare i samarbete med Almi Företagspartner, Ett gemensamt e-samhälle i Värmland, Handelskammaren Värmland, Stiftelsen Inova i Wermland, Karlstads kommun, Karlstads universitet, Landstinget i Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Paper Province, Region Värmland och Stål & Verkstad.

”Bra och brett program för alla våra målgrupper”

Den digitala omställningen påverkar alla och skär rakt igenom samhället. Om 20 år väntas mer än hälften av alla yrken ha ersatts med digital teknik. Samtidigt öppnas nya möjligheter för att leva, bo och verka i Värmland.

”DigIT Värmland handlar om hur vi tillsammans – både användare och leverantörer av digitala lösningar i företag, kommuner, landsting, universitet och andra verksamheter – ska möta den digitala omställningen”, säger Göran Österman – verkställande tjänsteman på IT-stiftelsen Compare Karlstad (som representerar mer än 100 IT-företag i regionen).

Läs mer och anmäl dig här

Text & bild: Compare