Stadium ska locka nya besökare till RAMP

Inova vill nå ut till nya målgrupper för att fånga upp fler lovande affärsidéer. Som ett steg i arbetet tar man hjälp av Stadium på Bergvik i Karlstad, vilka bjuder in sina kunder till RAMP den 25 oktober. Dessutom kommer Stadium att delta på RAMP-dagen och dela med sig av hur man med innovativa metoder fått fler besökare att bli mer lojala och nöjda kunder.

– Innovation och utveckling handlar dels om helt nya företag, men också om att utveckla befintliga verksamheter. Stadium på Bergvik är ett jättebra exempel på det senare och jag tror att det är många som kan lära och ha nytta av deras berättelse, säger Helena Wiktelius, projektledare för RAMP.

På RAMP kommer Martin Widell, som är butikschef på Stadium Bergvik, berätta om hur man arbetat för att förstå sina kunder och vad de påverkas av på ett bättre sätt. Ett arbete som skett i samarbete med CTF på Karlstads universitet.

– Det har varit en jättespännande resa att lära sig mer om hur vi kan förstärka kundernas upplevelse och samtidigt öka vår försäljning. Det har bland annat handlat om bemötande, beröring och hur och var vi exponerar olika varor. Det här kommer jag och Anders Gustavsson från CTF att berätta mer om på RAMP, säger Martin Widell, butikschef på Stadium Bergvik.