Stort intresse för Inovas investerarträff

I veckan arrangerade Inova en av de kontinuerligt återkommande investerarträffarna. Tre företag presenterade sina affärsidéer för tolv investerare, bland vilka det fanns flera nya ansikten.

Till investerarträffarna bjuder Inova intresserade investerare och affärsänglar som får träffa bolag med behov av kompetens och kapital. Syftet är att knyta värdefulla kontakter för båda parter, kontakter som förhoppningsvis leder till framtida samarbeten.

Bland de tolv investerarna fanns ett par offentliga investmentbolag representerade, bland annat Almi Invest och Industrifonden. De presenterande företagen fick många frågor och samtliga tre gick ifrån träffen med uppföljande möten inbokade.

– Det var riktigt roligt att se så många nya ansikten här idag. Det tyder på att vi når ut och att tidigare träffar har hållit så hög kvalitet att det attraherar nya investerare och affärsänglar, säger Fredrik Sjövall, affärsrådgivare på Inova och ansvarig för träffarna.

Connect Väst på besök

Under tisdagens träff var även Karl Malmström från Connect Väst på plats för att presentera deras verksamhet. Connect Väst är ett regionalt nätverk för att stimulera utvecklingen av tillväxtföretag och entreprenörer. Bland annat sammanför de entreprenörer med företagsutvecklande resurser och bygger regionala nätverk för affärsänglar och investerare. Idag verkar Connect Väst i Västsverige men undersöker möjligheterna att starta i Värmland.

Läs mer om Connect Väst här. »