Uppdragsbörsen – vad kan det ge dig?

Uppdragsbörsen är en virtuell mötesplats där studenter och arbetsgivare får kontakt och där uppdrag förmedlas. Genom att lägga upp uppdrag och projektidéer på Uppdragsbörsen kommer du i kontakt med Karlstads universitets ca 11 500 studenter som har mycket att erbjuda arbetsgivare. Med studenters hjälp kan företag eller organisationer utveckla sina produkter, koncept, tjänster, tankar eller idéer. Detta kan göras genom studenternas examensarbeten, praktikarbeten eller fältstudier.

Gå in på www.kau.se/uppdragsbörsen och registrera ditt uppdrag idag. Behöver du personlig kontakt hör av dig till Ximena Deramond på 0708-149971 eller via ximena.deramond@kau.se.