Verksamt.se på regional nivå

Verksamt.se har nu lanserat en regional sida för Värmland. På verksamt.se/varmland går det att få en samlad bild över vilken hjälp som finns att få som företagare i Värmland. På sidan finns information om företagsrådgivare, finansiärer och lokala nätverk. Det finns också en kalender som gör det möjligt att se vad som är på gång i regionen.

Verksamt.se/varmland har tagits fram av Tillväxtverket i samarbete med Det företagsamma Värmland. Margareta Callert, projektledare på Det företagssamma Värmland, har varit med och tagit fram den regionala sidan. Hon har sett ett stort behov av att samla stödorganisationerna och samarbeta för att göra det enklare för företagarna att finna relevant information.

– I Värmland, liksom i många andra län, finns många olika aktörer som jobbar med att hjälpa företagen. Det kan lätt bli rörigt och svårt att förstå vem som hjälper till med vad. På verksamt.se/varmland har vi därför samlat alla kostnadsfria rådgivare på ett ställe, på så sätt kan vi underlätta för företagaren att hitta rätt hjälp snabbt, säger Margareta.

Du hittar sajten här: https://www.verksamt.se/region/varmland