22 Mar

Vill du vara med och spela Företagsspelet?

Nu bjuder Tillväxtmotor in till en dag i spelets tecken – det är dags för företagsspelet!

Blanda inlärning, spänning och förståelse för ekonomins betydelse, för ett framgångsrikt företagande. Spelet går ut på att vi bildar beslutsgrupper, med fyra i varje lag. Ni får sen driva företaget i fyra bokslutsår. Under dagen får ni se följderna av era beslut, från ax till limpa.De strategiska besluten mynnar ut i en operativ ”stressig” vardag och slutligen hamnar allt vi gjort under året i ett bokslut. Närmare verkligheten än så här, kommer ni inte.

Vi ”tränar” på ett gemensamt bolag, men det stora mervärdet är att det föder många nya tankar, kring våra egna bolag. Vilka nyckeltal behöver jag använda, för att snabbt läsa av min vardag? Vad är det jag kan påverka i mitt bolag, genom att vara lite mer proaktiv? Framförallt hur påverkas utfallet av de beslut som fattats tidigare?

När: Tisdag 17 maj kl. 09.00-16.00

Plats: Innovation Park, entréplanet Sommargatan 101 A i Karlstad

Investering: Din egen dyrbara tid

Sista anmälningsdag: 12 maj. Antalet platser är begränsat.
Ej avanmäld plats debiteras med 300 kr plus moms.

Ta chansen – Anmäl dig och var med och driv företag genom att spela Företagsspel! Klicka här för att anmäla dig.