9 Jul

Vinnovapengar till Drinor

Tidigare under våren sökte Inova pengar hos Vinnova för att kunna förstärka affärsutvecklingsstödet för Inkubatorsföretaget Drinor. I dagarna kom svaret – 290 000 kronor till Drinor.
– De här ger inte bara ett välkommet tillskott, det bekräftar även att fler tror på vår idé, säger Alexander Thelander, Drinor.

I höstas genomförde Alexander Thelander och Carl Romlin 100 dagar av Inova Startup Accerator, i mars tog de en plats i Inovas inkubator och nu arbetar företaget Drinor för fullt med att förbereda för att starta byggnationen av en pilotmaskin. Det har hänt mycket på kort tid, och nyligen kom beskedet som kan göra vägen till marknadsintroduktion ännu kortare. Inova har nämligen fått 290 000 kronor för att stötta företaget ytterligare.

– Det här hjälper till att lyfta in både kompetens och erfarenhet i vårt case, något som kommer spara både tid och att vi kommer kunna komma fram till en färdig produkt, säger Carl Romlin, Drinor.

– Pengarna från Vinnova är å ena sidan ett värdefullt tillskott för att kunna ge Drinor rätt stöd för att företaget snabbare ska nå ut på marknaden. Å andra sidan är det också en kvalitetsstämpel från Vinnova att företaget har en stark affärsidé med stor tillväxtpotential, säger Britt Lööv, verksamhetsledare hos Inova.

Vinnova erbjuder möjlighet för inkubatorer att söka extra pengar för att förstärka affärsutvecklingsstödet till de företag som har antagits till en inkubator. Målet är att bidra till en snabb och effektiv inkubationsprocess för nya kunskapsintensiva företag med stor internationell potential. Drinor är ett av de företag som nu får ta del av den här möjligheten.

 

Text & foto: Victoria Österberg