Bättre Affärer satsar på kvinnors företagande

Nu får kvinnor med nystartade företag möjlighet till extra stöd och rådgivning. Inom ramen för projektet Bättre Affärer kommer Inova, Drivhuset och Communicare att satsa på kvinnor som vill öka omsättningen och se sina företag växa.

– I Värmland behövs fler kvinnliga företagare som satsar på att växa. I det här projektet lyfter vi frågan och träffas inte för att ha mysigt – utan för att skapa resultat, säger Anette Rhudin, projektledare för Bättre Affärer.

Syftet med projektet är att de kvinnliga företagarna ska lära sig att göra just Bättre Affärer. Genom att öka omsättningen i sina företag och bli mer lönsamma, bidrar de också till en ökad ekonomisk tillväxt.

– Bättre Affärer vänder sig till kvinnor med nystartade företag som inte är äldre än tre år. Vi kommer att jobba med rådgivning, utbildning och skräddarsydda seminarier, varav vissa föreläsningar kommer att vara öppna även för kvinnor som inte ryms inom projektets målgrupp, säger Britt Lööv, verksamhetsledare på Inova tillika projektägare för Bättre Affärer.

Erfaren projektledare

Anette Rhudin är nytillsatt projektledare. Som egen företagare har hon jobbat med både små och stora företag i 20 år och är uppvuxen i en miljö där företagande är lika naturligt som att vara anställd.

– Jag har också drivit projekt inom Majorskorna* och har med mig kunskap och erfarenhet från både projektet som sådant, och inte minst från alla kvinnor som har utvecklat sina affärsidéer och företag inom nätverket, säger Anette Rhudin.

Under projektets gång kommer Inovas, Drivhusets och Communicares ordinarie verksamheter att komplettera det anpassade upplägget för kvinnorna i Bättre Affärer. Bland annat är Drivhusets affärsutvecklingsprogram Drivhuset Process en del av utbildningen. Efter sommaren smygstartade ett tiotal kvinnor med att gå en komprimerad version av kursen och på måndagen presenterade de sina affärsidéer för publik.

– Som egenföretagare är nätverket som bildas mellan kursdeltagarna oerhört viktig. Man peppas till att ingenting är omöjligt och jag har själv utvecklats som företagare, säger Emelie Spjuth Svärd från ESS Foto, en av deltagarna i Bättre Affärer.

Bättre Affärer sträcker sig till årsslutet av 2013 och finansieras av Region Värmland, Tillväxtverket (inom ramen för Främja kvinnors företagande) och Länsstyrelsen Värmland. Sammanlagt omsätter projektet 2,8 miljoner kronor och drivs av Inova, Drivhuset och Communicare i nära samarbete med Karlstads universitet.

*Majorskorna är ett nätverk för kvinnliga företagare. Genom nätverket skapas nya kontakter och därigenom nya samarbeten, affärstillfällen, inspiration och stöd till varandra. Nätverket blir också en möjlighet att påverka det lokala näringslivet.

Text: Hanna Wirdegård