18 Jan

Börsnotering nästa för hemCheck

Med en ny teknik som kvalitetssäkrar blodprov tar nu det tidigare Inova-företaget hemCheck nästa steg – och börsnoterar. – Det har blivit dags att ta det här steget, vi är mogna för det här, säger Fredrik Sjövall, styrelseordförande för hemCheck.

Sommaren 2016 genomförde hemCheck en mindre finansieringsrunda och tog in 6 miljoner kronor. Nu planerar företaget att göra en noteringsemission på drygt 28 miljoner kronor och sedan lista aktien på marknadsplatsen Nasdaq First North.

hemCheck grundades 2010 av läkaren Mathias Karlsson, som även efter börsnoteringen kommer vara en av huvudägarna. Varför noteringen kommer först nu handlar helt enkelt om att tiden och förutsättningarna nu är rätt.

– Det tar alltid längre tid än man tror, trots att vår produkt kan se enkel ut. Vi har skapat förutsättningar för att vara uthålliga och det är först nu som bolaget är moget. Dessutom har hemCheck kommit in i en fas då det börjar kosta mer pengar, både utvecklingsmässigt och kommersiellt. Och med den unika ställning Sverige har när det gäller marknadsplatser för mindre företag så skapas möjligheter, som vi nu kan utnyttja till vår fördel, berättar Fredrik.

Mål i sikte
Varje år blir miljoner blodprover obrukbara på grund av hemolys, som innebär trasiga röda blodkroppar. Det här var ett problem som hemChecks grundare Mathias Karlsson själv återkommande stötte på i sitt arbete i vården. Och det var utifrån den problematiken som hemChecks lösning växte fram.

Nu hoppas man att inträdet på börsen ska ta företaget ett steg närmare målet – att göra skillnad för patienterna.

webb_Hemcheck_1
– I slutändan vill vi att vår produkt ska göra skillnad och hjälpa patienterna. En bra aktiekurs går hand i hand med den nytta produkten kan göra i vården, säger hemChecks vd Annelie Brolinson.

Film om hemChecks produkt Helge

Om noteringsemissionen
Från och med i dag och fram till 3 februari går det att teckna aktier i bolaget. Varje aktie kostar 6 kronor och minsta investering är 1 000 aktier.
Under den här perioden kommer en rad olika möten med investerare att hållas runt om i Sverige. Turnén avslutas i Karlstad den 2 februari tillsammans med Aktiespararna.

Av de 28 miljoner kronor som hemCheck siktar på att ta in i samband med noteringen har 15 miljoner redan säkrats genom teckningsåtaganden från investerare.

Mer information hittar du på hemChecks hemsida.

 

Om hemCheck
Grundades 2010 och satt i Inovas inkubator mellan 2011-2013. Hemcheck Sweden AB (publ.) utvecklar och kommersialiserar ett unikt produktkoncept (HELGE™) för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras. Detta leder till sämre vård, risker för patienter och höga kostnader för samhället. HELGE™ detekterar hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagningen och bidrar därmed till en förbättrad vård för patienter över hela världen.

hemChecks huvudkontor finns i Karlstad, Sverige.