Därför satsar vi på RAMP

För att göra RAMP möjligt jobbar Inova med flertalet samarbetspartners. År efter år ställer sig Värmlands företag och organisationer bakom arrangemanget. De framhäver alla samhällsengagemanget som grund till varför de står bakom RAMP.

Peter Kullgren (kd), kommunalråd Karlstads kommun, vill se att RAMP och Näringslivsdagen utvecklas till Karlstads eget Almedalen och för honom är det självklart att samarbeta kring den här dagen.

– Vi är stolta över att RAMP arrangeras här i Karlstad och det självklart att kommunen är med. RAMP är bland de fränaste näringslivsevent som finns. Vi ville skapa näringslivets Almedalen i Karlstad och då föll ögonen naturligtvis på RAMP, säger Peter.

För Unionens del så är det viktigt att vara en del av utvecklingen i Värmland.

– Att lyfta medarbetarens roll och skapa nya arbetstillfällen och företagare i Värmland är en viktig del. Det finns mängder av bra idéer som stannar vid en idé, och det vill vi vara med och ändra på. RAMP är ett häftigt event som är annorlunda och som gör skillnad, säger Magnus Hildebrand, regionchef på Unionen.

Magnus Persson, innovationsrådgivare på The Paper Province, håller med.

– RAMP, och hela inramningen till RAMP, ser vi som jätteviktig. Seminarierna, mötena och minglet, där man skapar nya kontakter och idéer, leder till innovationer och möten med entreprenörer. Vi är glada att vara med, säger Magnus.

För Compare är det också självklart att vara med och samarbeta kring RAMP.

– Compare har i många år stått Inova nära. Vi är alla bitar i det regionala utvecklingssystemet, inte minst inom innovation och entreprenörskap. Där ser vi en förskjutning mot tjänsteinnovationer, och det handlar det mycket om när det gäller IT. För oss är det därför självklart att vara med i RAMP, säger Ulf Lidberg, projektledare på Compare.

Johan Engström, bankchef på Swedbank i Karlstad, talar om RAMP som ett sätt att marknadsföra kompetensen i regionen.

– Vi bottnar i samhällsengagemanget och vill skapa förutsättningar för att fortsätta med det. RAMP är också ett sätt att för regionen att visa upp sig för omvärlden. Här finns kompetens och framtidstro, säger Johan.

Nordea är ytterligare en samarbetspartner som är med och stöttar RAMP eftersom det gynnar regionen.

– Vi tycker att det är viktigt att det går bra för Värmland. En av hörnstenarna är vad vi kallar affärskamratisering som handlar om förståelse och respekt för de andra parterna, och att vi tillsammans ser samma sak. RAMP är ett spännande sätt att mötas, säger Mats-Ove Mattsson, regionchef på Nordea.

Patrik Bångerius, innovationsrådgivare, Karlstads universitet, håller med om att samarbete och engagemang är en grundförutsättning för att skapa en välmående region.

– Vi är ett universitet som har ett stort engagemang. Vissa universitet har tjocka murar till omvärlden. Det försöker vi att undvika och istället försöka samverka med alla parter. På RAMP finns många aktörer som är jätteintressanta, säger Patrik.

Text: Elin Björck