29 Jun
Anders Bergström deltog i pilotomgången av Inova Startup Accelerator, i dag har han en plats i Inovas inkubator och en tjänst ute på marknaden.

Digital tjänst för säkrare informationsöverföring

Det var ett egenupplevt utvecklingsbehov som fick Anders Bergströms idéer att börja gro. I dag driver han företaget AppieMode, som med sin digitala lösning redan förenklat arbetslivet för många. Med tjänsten på marknaden hoppas han att platsen i Inovas inkubator ska hjälpa företaget få fart på försäljningen.

Våren 2015 deltog Anders Bergström pilotomgången av Inova Startup Accelerator*, ISA. Hösten samma år tog Anders och hans företag AppieMode en plats i Inovas inkubator. AppieMode erbjuder ett digitalt verktyg med fokus på användarförenkling som ska ge ökad effektivitet och ökad kvalitetssäkring.

– AppieMode löser ett tydligt behov hos några specifika målgrupper där snabb access till rätt information är vital. De går tvärt emot trenden av fler häftiga intranät och dokumenthanteringssystem och har istället fokuserat på att ta fram ett verktyg för att snabbare och enklare hitta relevant information, något som är av stort värde för bland annat organisationer som har krisberedskap och tjänsteman i beredskap, säger Britt Lööv, verksamhetsledare hos Inova.

Utvecklat ur egen erfarenhet

Med en bakgrund som helikopterpilot och ambulanschef upptäckte Anders Bergström behovet av ett enklare sätt att navigera, hitta och tillgodogöra sig information snabbt bland stora mängder data. Lägg till att Anders arbetet många år inom reklambranschen och har goda kunskaper inom både kommunikation och pedagogik – där finns grundstenarna till vad som i dag utvecklats till företaget AppieModes tjänster.

Det var under tiden som ambulanschef som Anders bland annat identifierade ett problem. Processen att gå igenom och uppdatera vårddokument var lång, så lång att den till sist inte var kvalitetssäkrad.

– Att först ta fram underlag, som sedan skulle skickas på tryck, för att till sist distribueras till personalen gjorde processen så lång att vid tiden som personalen fick det fysiska dokumentet i sina händer hade innehållet till viss del redan hunnit bli inaktuellt.

För att förenkla användandet av både ledningssystem och dokumenthanteringssystem har företaget bland annat tagit fram de tre apparna; aPärmen™, aRutiner™ och aLarm™. Alla med fokus på att personal snabbt och enkelt ska kunna hitta och dela korrekt information – utan att behöva vara uppkopplad mot något nätverk. De digitala tjänsterna testades sedan under fem år innan de för cirka två år sedan började användas i skarpt inom Landstinget i Värmland.

I dag har Landstinget i Värmland över 500 användare av AppieModes tjänster. Ambulanschefer och tjänstemän i beredskap (TiB) är två av de funktioner som använt tjänsten aPärmen™ under två års tid och båda ledningsfunktionerna är jättepositiva till tjänsten. Enligt dem har tjänsten förenklat deras arbete genom att den är både snabb, enkel att använda och alltid tillgängligt, berättar Anders.

I dagarna fick alla ambulanser hos Landstinget i Värmland iPads med tjänsten aRutiner™, där de lätt kan komma åt behandlingsriktlinjer.

Appiemode_webb

Enkelhet, snabbare och mer tillgängligt är egenskaper som sammanfattar Appiemodes tjänster. Foto:AppieMode

 

Fortsätter utveckla hos Inova

Nu hoppas Anders att inkubatorn ska hjälpa AppieMode att växa och att fler ska börja använda deras tjänster såväl på den privata marknaden som den offentliga sektorn.

– Det här ska ge oss möjligheter att expandera och snabbare ta marknadsandelar, berättar Anders, som även menar att han under den senaste tiden insett att ensam inte alltid är bästa vägen att gå.

Företaget har mycket på gång, och bara sedan tiden i Inova Startup Accelerator har personalstyrkan hunnit växa. Och på mindre än ett år har företaget hunnit bli sex anställda. I skrivande stund arbetar AppieMode på att utöka sina tjänster med kompletta paketlösningar riktade mot både handels- och industribranschen, och efter sommaren arrangerar företaget ett stort seminarium kring krishantering.

– Just nu är det stort fokus på vårt seminarium som vi arrangerar i slutet av augusti. Vi har sett ett stort behov av att förbättra beredskapen kring krishantering och tillsammans med Per-Olof Michel och Jan-Åke Hermansson, två experter inom området, kan vi erbjuda en riktigt bra lösning, avslutar Anders.

 

*Inova Startup Accelerator: Inova Startup Accelerator, ISA, är ett program på 100 dagar för drivna entreprenörer med en stark affärsidé och som är i uppstartsskedet. Inova hjälper entreprenörer med nya innovativa affärsidéer att snabbare komma ut på marknaden.

 

Vill du veta mer om AppieMode klicka här.

Nyfiken på AppieModes seminarium kring krishantering? Klicka här.

 

Text & foto: Victoria Österberg