5 Mar
Anette Rhudin är projektledare för Tillväxtmotorn där 20 mikroföretag får möjligheten att växa med hjälp av extern kompetens.

Extern kompetens får företag att växa

Vi är duktiga på att starta företag men dåliga på att få dem att växa. Genom projektet Tillväxtmotorn ska extern kompetens nu sätta fart på 20 värmländska mikroföretag. Hela projektet handlar om att använda sig av olikheter, säger projektledare Anette Rhudin.

20 företagare, tio kvinnor och tio män kommer få en plats i Tillväxtmotorn. Projektet startar under våren och pågår till slutet av 2017. Tillväxtmotorn finansieras med medel från EU och använder Inova som sin projektplattform.

– Projektet vänder sig till företag som vill växa och anställa och rekryteringen av deltagare sker i samråd med den lokala affärsbanken och med näringslivsenheten i de kommuner som deltar, säger Anette Rhudin.

Än så länge finns Karlstad, Arvika, Säffle, Årjäng, Sunne, Munkfors och Torsby kommuner med i projektet.

– Vi är bra på att starta företag i det här landet men dåliga på att driva och tänk vilken tillväxt det skulle ge om alla mikroföretag ville växa och anställa, säger Anette Rhudin.

I Tillväxtmotorn tilldelas varje företag extern kompetens, i form av två kvinnor och två män, som ska hjälpa företaget att utvecklas och växa. Idén till projektet fick Anette Rhudin då hon drev projektet Bättre affärer.

– Jag läste om en undersökning som visade att mikroföretag som har en styrelse har högre tillväxt och detsamma gällde de mikroföretag som verkade där det fanns en lokal affärsbank, berättar hon.

anette_rhudin_A1

Vi är bra på att starta företag men dåliga på att få dem att växa. Med projektet Tillväxtmotorn ska det bli ändring på det, säger Anette Rhudin med eftertryck.

Tillväxtmotorn går därför ut på att tillföra extern kompetens i form av en grupp som fungerar som en styrelse och där alla har olika kompetenser.

– Hela projektet ska verka för att vara normbrytande. Företagen som deltar har oftast så mycket att göra att de inte hinner stanna upp och tänka och det händer mycket när de får göra det, säger Anette Rhudin.

99 procent av alla registrerade företag i Sverige är mikroföretag och många av dessa företagare känner sig ensamma i sin roll och upplever att de lider brist på resurser. I Tillväxtmotorn fokuserar deltagarna och styrelsen tillsammans på de fyra områdena, ekonomi, kund, process och utveckling. Och det är med fyra olika par ögon som områdena skärskådas.

– Den externa kompetensen består av en empatisk person, en expressiv, en analytiker och en drivande, berättar Anette Rhudin. Mycket av arbetet handlar om att ställa frågor till företagaren. Deltagarna i projektet träffas fyra gånger och då går de igenom de olika områdena.

Genom att få tillgång till personer med ett annat sätt att se på saker så får företagaren nya insikter.

– Det mest underbara jag vet i de här grupperna är när någon deltagare säger att så har jag aldrig tänkt. Då vet vi att en ny tankebubbla, full av möjligheter, har fötts.

Anette Rhudin har redan lett en omgång av Tillväxtmotorn, då under elva månader, och erfarenheten av den omgången var minst sagt positiv.

– De tio företag som deltog hade en sammanlagt omsättningsökning på drygt sex miljoner kronor. Åtta av tio företag ökade sin lönsamhet och projektet ledde till 15 nya jobb, säger Anette Rhudin.

Och nu är det alltså dags för tjugo nya företag att ta plats i Tillväxtmotorn och denna gång får deltagarna arbeta med sin utveckling och tillväxt i hela tre år.

Hur kommer det sig att projektet drivs inom Inova?

– Nya innovationer finns hela tiden med i tanken under projektets gång och många innovationer föds ju i befintliga företag, konstaterar Anette Rhudin.

Läs mer om Tillväxtmotor här

Text & bild: Johanna Skoglund