Glowbal Brain tar plats i inkubatorn

Glowbal Brain heter företaget som är Inovas senaste tillskott i inkubatorn. Martin Hamilton startade och driver företaget som ska lösa problem och skapa nya innovationer på en global nivå.

Glowbal Brain har tagit plats i Inovas inkubator. De tillhandahåller en internetbaserad plattform för modeller, verktyg och metoder som kan möjliggöra crowdsourcing*. Människor ska kunna adressera problem på plattformen som andra sedan kan lösa, alternativt komma med ytterligare frågeställningar till. Glowbal Brain kan utifrån det här analysera stora mängder data och finna mönster i informationen.

– Att använda Glowbal Brain ska vara snabbt, enkelt och roligt. De som testat det har kommit med mycket positiv respons. Glowbal Brain har verktygen för att sedan analysera de extremt stora datamängderna som problemlösningen resulterar i, säger Martin.

Glowbal Brain har funnit med i Inovas så kallade analysfas i drygt ett år.

– Martins idé är otroligt spännande och helt rätt i tiden. Allt mer av världens information blir digital och det innebär att de som har verktygen att använda och analysera datamängderna går en fantastisk tid tillmötes. Information är idag mycket värdefullt och en lika viktig tillgång som personal och kapital. Att hantera och analysera stora mängder data kommer att vara avgörande för innovation och tillväxt eftersom det går att greppa stora mängder information som kan vara till nytta för olika aktörer. Martin har en otrolig drivkraft, han är djupt engagerad i sin affärsidé och verkligen ett gott exempel på hur en entreprenör ska jobba, säger Britt Lööv, verksamhetsledare Inova.

Martin har tidigare jobbat som webbstrateg på Karlstads kommun och har bland annat läst medie- och kommunikation samt informatik på Karlstads universitet. När han jobbade på kommunen så såg han potentialen i att engagera fler människor i utvecklingsprocesser samtidigt som de verktyg som finns på marknaden idag vare sig var tillräckligt engagerande eller effektiva. Det saknades exempelvis tydliga incitament till att folk ska engagera sig i att lösa problem tillsammans. Det var en av orsakerna till att han startade Glowbal Brain.

– Genom plattformen blir det möjligt att lösa problem och skapa nya innovationer. Samtidigt som kraften i samarbete tillvaratas så synliggörs användarnas enskilda insatser. I vår plattform kan användarna vara med och utveckla nya produkter och tjänster eller lösa samhällsproblem. Allt är anpassat efter person och situation. Det ger incitament till att engagera sig. Det är ett sätt att visa framfötterna och förbättra inom de områden som just du som användare bryr dig om och intresserar dig för, säger Martin.

Glowbal Brain befinner sig i en utvecklingsfas och behöver ta in externt kapital för att gå vidare. Företaget kommer, genom att ha tagit plats i Inovas inkubator, att få stöd med bland annat affärsutveckling.

– Jag är otroligt glad och stolt över att ha tagit plats i inkubatorn. Inova kommer att kunna bistå med kunskapen om finansiering, nätverk och kontakter men framförallt kommer det vara till stor nytta att ha någon att regelbundet bolla idéer med, säger Martin.

Crowdsourcing är en metod att lösa problem med många andra parter.

Text: Liza Jacobsson