Inova Drive Executive för ett starkare ledarskap

Nu kör Inova igång ett nytt år med ledarskapsprogrammet Inova Drive Executive. Programmet riktar sig till inkubatorföretagens ledare.

– Syftet med programmet är att ge ledarna verktyg som gör det möjligt för dem att utveckla sina respektive företag bättre. En annan aspekt är att ge företagsledarna möjlighet att lära känna varandra för att de ska kunna bolla och utbyta erfarenheter med andra nystartade egenföretagare, säger Magnus Albinsson, inkubatoransvarig på Inova.

Inova Drive har funnits under många år men har successivt utvecklats och under de senaste åren fått skarpare ledarskapsfokus – Inova Drive Executive(IDE).

Under hösten 2012-våren 2013 kommer gruppen att träffas vid sex tillfällen. Nytt för i år är att Effect Management håller i utbildningsdelen, vilken kommer att ske i tre övergripande block; Affärsplanering och Strategi, Affärsutveckling samt Försäljning och Strategi. I det första blocket diskuteras bland annat varumärkets kraft och betydelse som strategisk resurs.

– Under dagens träff blev det tydligt hur viktigt det är att jobba i två riktningar med sin affärsidé. Mål och strategier formas både av värdegrunden som växer fram inifrån, och av kundernas respons och behov som påverkar affärsidén och varumärket utifrån, säger Fredrik Östlin, vd för inkubatorföretaget off2off.

Uppskattad panel fortsätter gästa Inova Drive Executive

Liksom tidigare säsong kommer varje tillfälle att gästas av två-tre erfarna företagare som ger sin syn på företagandets många delar. Panelen var ett mycket uppskattat inslag under förra årets träffar.

Vid höstens första tillfälle deltog verksamhetsledarna Erika Eriksson, Värmlandsschakt, Christer Johansson, Maxi ICA Karlstad och Fredric Stenwreth, Musicpartner. Enligt temat för höstens första träff diskuterades panelens syn på strategi och affärsplanering.

– För mig har det alltid varit viktigt att ha en stark värdegrund att stå på. När jag sätter mål och utvecklar strategier för att nå dem, ska de vara förankrade i värdegrunden, sa Christer Johansson.

Paneldeltagarna fick även skicka med inkubatorföretagens ledare ett råd i deras roll som nyföretagare.

– I början lägger man alldeles för mycket tid att på att planera och utveckla istället för att sälja och testa. Använd era kunder för att få kunskap om vad som fungerar och vad som behöver förändras och utvecklas, sa Fredrik Stenwreth.

Läs mer om Inova Drive Executive här.

Text: Hanna Wirdegård