28 Jan

Margot Wallström lovordar Speakify

Speakify är en digital tjänst som ger invandrare möjlighet att lära sig det dagliga språket snabbare och lättare än genom traditionella kurser. Tjänsten presenterades på RAMP 2013 och är utvecklad av Hosi Rooznamechi. Nyligen kom Margot Wallström till Inova för att träffa Hosi och höra mer om Speakify.

Hosi Rooznamechi kom själv till Sverige för fyra år sedan och vet att språket är nyckeln till att få jobb, känna sig hemma och bli en i gänget. Han vet också hur det är att delta på traditionella språkkurser och läsa in allt kursmaterial – utan att för den skull klara en daglig konversation på gatan.

– Efter kursen kunde jag namnet på varenda möbel i ett sovrum, men hängde inte med i det dagliga snacket som är fullt av uttryck och småord, säger Hosi.

Med Speakify lär sig användaren ord i samma ordning som frekvensen de har i dagligt språk. Man lär sig även uttryck, vilka får en märklig innebörd om man enbart har lärt sig orden var för sig, till exempel ”hålla låda”.

Margot Wallström, numer ansvarig för PostkodLotteriets satsning på mångfald och tolerans, blev intresserad när hon fick höra talas om Speakify. Hon kom till Inova för att träffa Hosi Rooznamechi och såg genast nyttan med ett kursmaterial baserat på vardagsspråket.

– Trots vetskapen om att det dagliga språket är avgörande för integration i samhället är vare sig SFI-kurser* eller universitets språkkurser baserade på den kunskapen. Speakify ger oss precis det vi saknar idag, sa Margot Wallström.

”En innovation för Bryssel och EU”
I teamet bakom Speakify finns språklärare, programmerare och grafiska designers. Tjänsten är utformad som ett spel och installeras som en app i telefonen. Hosi Rooznamechis målsättning är att erbjuda Speakify till alla svenska kommuner som ett verktyg i integrationsarbetet.

Men Margot Wallström ser att målgruppen för Speakify är långt mycket större än så.

– Den här tjänsten har ett brett användningsområde och stor internationell potential. Speakify borde tas vidare till Bryssel och ut i EU, men det kommer att ta tid.

På vägen gav Margot tips på kontakter och lovade att själv ta med Speakify för diskussion i forum och möten som rör integrationsfrågor.

Förtroende centralt
I samband med besöket fick Margot även en inblick i Inovas verksamhet. Hon pekade på vikten av att organisationer som Inova mäts utifrån förtroendet i regionen, och inte uteslutande på omsättning och antal anställda på de företag som har varit hos Inova.

– Att ge stöd så personer med Hosis drivkraft kommer vidare med sina innovationer och idéer är mycket betydelsefullt för tillväxten i Sverige. Inova och andra entreprenörsstödjande organisationer fyller en viktig roll för att ge det stödet – och grundförutsättningen är att innovatörer och entreprenörer, som i detta fall, känner förtroende att dela med sig av tankar och idéer.

Avslutningsvis tackade Margot Hosi för att hon fick ta del av hans idé.

– Det är människor som du, med din drivkraft, som är avgörande för utvecklingen av Sverige – det är ni som gör skillnad.

 * SFI står för Svenska för Invandrare och är en kommunalt ledd kurs som ger grundläggande kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället.

 

Bild ovan: Hosi Rooznamechi diskuterar Speakifys utvecklingsmöjligheter tillsammans med Margot Wallström,

Text: Hanna Wirdegård

Foto: Britt Lööv