Matchmaking – en viktig del av Inovas arbete

När Akzo Nobel varslade 156 anställda under 2009 var Inova snabbt där för att fånga upp såväl kompetens som personer med egna affärsidéer. Det resulterade bland annat i att Gun Bodin, en av de varslade på Akzo Nobel, handplockades och matchades ihop med det dåvarande inkubatorföretaget Tilander Reflektion.

Att jobba med matchmaking är en viktig del av Inovas arbete. För att skapa ett växande företag räcker det inte enbart med en bra affärsidé, utan man behöver också knyta människor med olika kompetenser och erfarenheter till bolaget för att det ska utvecklas och växa.

– Om bolaget lyfter eller inte beror mycket på om vi har lyckats bygga starka team och nätverk kring det. Som det är nu så ökar tjänsteföretagen mer än produktföretagen, och i ett tjänsteföretag är den mänskliga faktorn extra viktig, säger Helena Wiktelius, affärsrådgivare på Inova.

Till Inova kommer många människor med sina affärsidéer, men Helena poängterar att de är minst lika intresserade av att träffa entreprenörer som vill vara med och utvecklas och växa med andras affärsidéer.

– De som kommer med idéerna är ofta inte samma personer som vill jobba med till exempel försäljning och marknadsföring. Därför behöver vi driftiga entreprenörer som tar sig an dessa bitar och vill satsa på att driva någon annans företag. Vi på Inova har en viktig roll att koppla rätt personer till företagen, och därför jobbar vi mycket med matchmaking och entreprenörsmöten, säger Helena Wiktelius.

Gun tillförde nya perspektiv

När Helena träffade Gun Bodin på Akzo Nobel kände hon direkt att det var en person som skulle passa bra in hos Tilander Reflektion, som vid den tidpunkten var inkubatorföretag hos Inova. Sedan 2010 är Tilander Reflektion ett alumniföretag och Gun är fortfarande knuten till bolaget som ägs och drivs av Kristian Tilander. För honom betydde det mycket att få in kompletterande kompetens i bolaget.

– Hon har tillfört perspektiv som jag inte har. Hon har också bekräftat att behoven hos personal ser likadana ut, oavsett om du befinner sig i den privata eller offentliga sektorn, säger Kristian Tilander, som tidigare arbetat inom såväl kommunen som i den akademiska världen.

Han berättar att han troligen aldrig hade kommit i kontakt med Gun om det inte varit för Inova.

– Jag hade aldrig själv kommit på att söka en person som hade sin bakgrund i en helt annan bransch, men tack vare Inova fick jag och Gun träffas över ett förutsättningslöst möte. Jag kände snabbt att det här var rätt person för företaget, berättar Kristian.

Ser möjligheter mellan situationer och människor

När Helena letar efter entreprenörer som hon tror kan passa in hos något av inkubatorföretagen tittar hon på flera olika delar.

– För att generalisera lite så handlar det om vad personen brinner för och har för passion, men också vad den har med sig för erfarenheter och kunskaper sedan tidigare. Företaget och personen ska dela samma värderingar och det är alltid ett plus om personligheterna kompletterar varandra. Det gäller att se möjligheter mellan situationer och människor, säger Helena.

Tilander Reflektion jobbar med skapande reflektion. En metod som har visat sig vara framgångsrik för att förebygga bland annat utbrändhet och sjukskrivningar.

– Reflektionsmetoden är inte en form av psykoterapi, men det finns likheter genom att man närmar sig sina egna viktiga livsfrågor. Men istället för att inrikta sig på det som inte fungerar fokuserar metoden på att identifiera det som är bra, och som ger deltagarna arbetslust, berättar Kristian Tilander.

För företaget är det just nu marknadsföring och försäljning gentemot större företag som ligger i fokus och när orderingången ökar framöver finns också planer på att anställa fler personer i bolaget.

Läs mer om Tilander Reflektion här.

Text: Pauline Eriksson