Mentorskap ger win-win-effekt

Under ett år ska de jobba tillsammans. Ulrica Berg Persson, affärsrådgivare på Inova, och Iain Wain, sjukgymnast och egenföretagare, är ett av paren i NyföretagarCentrums mentorprogram 2012.

Inom ramen för det nationella programmet Mentor Eget Företag får 30 adepter möjlighet att träffa varsin mentor vid tolv tillfällen under ett år. Under träffarna får de stöd och rådgivning i sina nya eller blivande roller som företagare. Ulrica Berg Persson, affärsrådgivare på Inova, är en av mentorerna.

Ulrica ser träffarna som så mycket mer än att ge av sin egen erfarenhet och kompetens.

– Mentorprogrammet är ett tillfälle att möta en ny spännande person och få följa med i hans eller hennes utveckling som egenföretagare. Det är också en möjlighet att lära om en helt ny bransch.

Utöver de individuella träffarna arrangeras en kick off med kortare utbildning för att klargöra mål och syfte med adept- respektive mentorskapet. På kick-off:en diskuteras vad ett mentorskap är – och inte är. Vid ytterligare ett par tillfällen träffas paren tillsammans för att utbyta erfarenheter och lyssna till externa föreläsare under olika teman.

Starta eget var en möjlighet

Ulricas adept Iain Wain, är utbildad sjukgymnast och kom från England till Sverige för ett drygt år sedan. Här möttes han av svårigheten att som utlandsfödd få jobb i Sverige. Istället såg han sin chans att starta en egen verksamhet inom sitt yrkesområde, vilket han inte hade samma förutsättningar för i England.

Med sin kunskap och erfarenhet som sjukgymnast har Iain nu utvecklat ett program som förebygger att patienter med hjärtattack ska drabbas på nytt – en vård som har gett gott resultat i England men är en sällsynt insats i Sverige. Av en tillfällighet mötte han Conny Rosenhall som är verksamhetsansvarig för NyföretagarCentrum i Karlstad. Iain fick hjälp med de grundläggande frågorna för att komma igång, och det var Conny som tipsade honom om mentorprogrammet.

”Make it happen”

Iain och Ulrica har hittills träffats vid två tillfällen. De har diskuterat affärsplan, företagspresentation och hur han ska få igång verksamheten, en fråga där Iain ser Ulrica som ett stort stöd.

– Jag har inga tankar om att skapa ett företag med många anställda. Min utmaning nu är att omvandla idén till ett faktiskt företag, att ”make it happen”, säger Iain.

Han ser också att Ulrica är en viktig resurs för hans personliga utveckling som företagare, och uppskattar att han fick en mentor med stort kontaktnät.

– Som nyföretagare och nyinflyttad i landet är kontakterna ovärderliga för mig. Att hon dessutom jobbar med rådgivning till nystartade företag gör det till en perfekt matchning, säger Iain.

Mentorskap bra för Inova

Utifrån Ulricas roll på Inova fyller mentorskapet flera bra funktioner.

– Det är ett utmärkt sätt att få bättre inblick i NyföretagarCentrums verksamhet, en av de aktörer som vi samarbetar med. De gemensamma träffarna under året blir också en chans att marknadsföra Inova och berätta hur vi jobbar. Av de 30 adepterna, alla med nya affärsidéer, finns säkert de som skulle platsa hos oss.

Läs mer om mentorprogrammet här.

Text: Hanna Wirdegård