23 Jan

Munksjö Aspa Bruk köper reningsteknik av CleanFlow

Munksjö Aspa Bruk AB köper den första fullskaleanläggningen för grönlutsfiltrering i världen. Den unika metoden är utvecklad av det värmländska företaget CleanFlow AB. Ordersumman uppgår till ett flertal miljoner.

– Ordern från Munksjö Aspa Bruk är ett genombrott för oss och en bra plattform för vidare expansion, säger Lennart Källén, vd för CleanFlow AB.

Det värmländska företaget CleanFlow AB har en patenterad metod för effektiv rening av grönlut, vilket höjer kapaciteten och minskar energi- och kemikalieåtgången inom massaindustrin. Metoden har testats vid Aspa Bruk utanför Askersund kontinuerligt under tre år. Tekniken har visat sig mycket framgångsrik och skapar helt partikelfri grönlut under reningsprocessen.

Fullskaleanläggningen vid Aspa Bruk har varit i full drift sedan maj 2013. Redan under det innevarande året tjänade Aspa Bruk in investeringen.

– Vi är mycket nöjda med resultaten som den nya processen uppvisar. Därför väljer vi nu att köpa anläggningen, vilken är den första fullskaleanläggningen för grönlutsfiltering i världen, säger Michael Berggren, produktionschef på Munksjö Aspa Bruk AB.

Munksjö är ett internationellt specialpappersföretag med ett unikt sortiment av högkvalitativt papper till ett flertal industrisektorer. Munksjö har en världsledande marknadsposition när det gäller specialpapper inom en rad områden och tillverkning sker i Tyskland, Frankrike, Spanien, Kina, Italien, Brasilien och Sverige.

– Att vi har Aspa Bruk som referens stärker oss i marknadsföringen mot nya marknader. Vi för redan dialog med ytterligare tre potentiella kunder, säger Lennart Källén, vd för CleanFlow AB.

Britt Lööv, verksamhetsledare för Inova, gläds med CleanFlow som tidigare har suttit hos Inova. Hon pekar på vikten av uthållighet för att kunna konkurrera internationellt:

– Affären med Aspa Bruk är en milstolpe för CleanFlow. De har arbetat målinriktat med utvecklingen av sin produkt under en längre tid för att möta kundkraven på en global marknad. Att Aspa nu köper en anläggning är ett erkännande som skickar en tydlig signal till andra potentiella kunder. Inova kommer att följa utvecklingen med stort intresse.

Läs mer om CleanFlow. »

Läs mer om Munksjö Aspa Bruk. »


Bild ovan: Anläggningen i Aspa Bruk är den första grönlutsreningen med mikrofiltrering i världen patenterad och levererad av det värmländska företaget CleanFlow AB.

Text: Hanna Wirdegård