Politikerråd möter näringslivet på RAMP

Politiker på alla nivåer som möter näringslivet. Det är något helt unikt i Värmland. På RAMP den 25 oktober kommer politiker med olika färg från kommunen, landstinget, riksdagen och regionen att ställas mot väggen i en het debatt.

– Jag såg ett stort behov från näringslivets sida att få möta politikerna. Som företagare, entreprenör eller innovatör stöter man ofta på hinder i kontakten med offentligheten, och jag tycker att det är viktigt att politikerna får höra vad det rör sig om, säger Helena Wiktelius, Inova och projektledare för RAMP.

Ett råd som kan leva vidare

Att politiker från alla nivåer och olika partitillhörigheter träffas för att lyssna till företagen är någonting helt nytt. Rådet kommer att komma överens om och behandla ett antal dilemmafrågor för näringslivet. Tanken är att rådet ska leva vidare även efter RAMP med träffar två till tre gånger per år.

– Jag träffar många företagare som stöter på utmaningar och problem på olika beslutsnivåer. Då är det bra att ha ett forum som jobbar för Karlstadsregionen och för Värmland, där vi snabbt och över gränserna kan identifiera frågorna och få dem att landa på rätt plats för att bli åtgärdade, säger Nina Larsson (fp), riksdagsledamot och partisekreterare.

– Jag vill att Karlstad ska bli Sveriges bästa stad att vara företagare i. Företagandet ser utmaningar på alla nivåer, och därför behöver vi mötas. Kommunen, landstinget och staten kan vara byråkratiska organisationer, och då handlar det om att göra det enkelt. Vi måste ta reda på hur, säger Peter Kullgren (kd), kommunalråd, Karlstads kommun.

Medverkande i rådet

Politiker
Nina Larsson (fp), riksdagsledamot och partisekreterare
Ann-Kristine Johansson (s), riksdagsledamot och ledamot näringsutskottet
Tomas Riste (s), regionråd
Catarina Segersten Larsson (m), regionråd
Fredrik Larsson (m), landstingsstyrelsens ordförande
Peter Kullgren (kd), kommunalråd, Karlstads kommun
Maria Frisk (mp), kommunalråd, Karlstads kommun
Ola Persson (c), kommunstyrelsens ordförande, Sunne kommun

Företagare
Magnus Henrichson, vd, Solosseum
Erika Eriksson, vd, Värmlandsschakt
Kikki Neidre Pedersen, vd, Neidre Konsulting
Irina Svahn, vd, Hemänglarna
Jacob Lund, initiativtagare, Närverket Hammarö
Kristoffer Kullberg, Fastighetsbyrån
Elisabeth Ewerbring – Fastighetsförvaltningen Ewerbring
Martin Bergstrand, ES Equipment

Text: Elin Björck