13 Jun
Martin Hamilton och hans företag Glowbal Brain har suttit i Inovas inkubator sedan september 2013. ”De har gett mig ett bredare kontaktnät, stöttat min affärsutveckling och gjort att jag har växt i rollen som företagare” säger han.

Spark ska tända gnistor

Martin Hamilton brinner för samhällsutveckling. Genom att göra det lättare att engagera sig i stort och smått hoppas han föra människor närmare varandra. Med den webbaserade tjänsten Spark vill han tända gnistor som förändrar världen.

– Det där känslan man har i tonåren, att allt är möjligt, den har jag fortfarande kvar, säger han.

Martin har precis kommit hem från en resa i Silicon Valley, IT-världens Mecka och en självklar plats att besöka för den som vill slå igenom med en teknisk inovation. Där har han varit för att lägga grunden för lanseringen av Spark och företaget Glowbal Brain som sedan september 2013 får stöd av Inova.

– Det är i USA som kompetensen och finansiärerna finns, men också den miljön vi behöver för att kunna utveckla vår affärsidé och jobba ännu effektivare med lönsamhet, berättar han.

Vill uppmuntra förändring

Idén att testa vingarna som entreprenör kom efter några intensiva arbetsår som webbstrateg. Att starta eget företag var lika nödvändigt som självklart. Han tvekade aldrig att kasta sig ut. Behovet av att driva egna projekt som både är utmanande och kreativa har alltid varit en stark drivkraft i livet. Resultatet denna gång blev Spark, en webbaserad social plattform där människor möts för att tillsammans lösa olika problem, såväl hemma i vardagen som globalt. Det kan handla om allt från hur man planerar ett midsommarfirande till större manifestationer med ett tydligt syfte som grundar sig i någon form av samhällsförändring.

– Webben är ett fantastiskt verktyg för att göra samhällsnytta. Det finns väldigt mycket erfarenhet, kunskap och god vilja hos människor, men ingen ordentlig struktur som samlar den och skapar ordning. Därför finns vi, för att göra det enklare att går från ord till handling, säger Martin.

Starka tillsammans

Spark är ett omfattande koncept och bygger på flera moduler. Inspirationen kommer till stor del från Facebook och andra sociala medier, men istället för att uppmuntra användarna att dela saker med sina vänner och bekanta, ligger fokus på att våga förändra. Konversationerna är inte linjära utan kan snarare beskrivas som tankekartor där översikt och tydlighet är ledorden. Som användare kan man starta egna aktiviteter eller delta i de redan pågående. Man kan visa sitt engagemang på flera olika sätt, bland annat genom att hålla med den som har skapat tråden, föreslå lösningar på problem eller ta sig an arbetsuppgifter som för aktiviteten närmare det formulerade målet.

–  Spark är ett snabbt sätt att brainstorma på, en påverkanskanal där människor tillsammans aktivt tar ansvar för olika saker. Men tjänsten riktar sig lika mycket till exempelvis företag eller kommuner som vill hitta engagemanget och på ett smidigt sätt göra marknadsundersökningar eller samla in medborgarnas åsikter i en viss fråga, förklarar Martin.

Dags för nästa steg

Sedan två år tillbaka jobbar han dag som natt med att sjösätta sin affärsidé och göra Glowbal Brain flygfärdigt. Just nu är det fem personer som jobbar i företaget som finns på två kontor i Sverige, ett i Karlstad och ett i Stockholm. Tjänsten testas på svenska användare för att sedan anpassas för den amerikanska marknaden. En etablering i USA är en dröm som snart kan bli verklighet.

– Mycket börjar falla på plats, inte minst tack vare Inova och det stöd vi har fått redan från ett tidigt skede. Vi har suttit i deras inkubator, det har gett oss många nya kontakter och bra löpande coachning. Nu är vi redo att ta nästa steg, säger Martin.

 

Snabbfakta om Martin Hamilton

Ålder: 37 år
Bor: Dömle/Stockholm
Gör på fritiden: Funderar på jobbet

Då var det roligt att vara företagare:
För det mesta. Men speciellt när man plötsligt ser ett nytt samband eller en ny möjlighet. En sådan där aha-upplevelse.

Då var det tungt att vara företagare:
Första gången jag inte visste hur jag skulle betala räkningarna i slutet av månaden.

Det här är Glowbal Brain:
Vi utvecklar helt nya sätt för människor att kommunicera via internet. Vi skapar engagerande, kreativa och demokratiska verktyg med syftet att fler ska kunna och vilja delta i samhällsutvecklingen.

Inova om Glowbal Brain:
”Martin och hans team är målinriktade och gör ett fantastiskt bra jobb. De vet att det är hårt arbete som är nyckeln till framgång och de identifierar och utvärderar löpande vilka strategiska steg de ska ta. Glowbal Brain kan mycket väl vara en av framtidens vinnare och det blir spännande att följa företagets utveckling internationellt” säger Britt Lööv, verksamhetsledare för Inova.

 

Text & foto: Elma Pasalic