Spatelomaten första innovationen på RAMP12

Nu är det bestämt. Företaget Consalus blir de första innovatörerna klara för RAMP12. Consalus väljer att ta mod till sig och ta klivet ut på RAMP12-scenen med sin innovation – spatelomaten.

Vårdrelaterade infektioner är en av de vanligaste komplikationerna som drabbar sjukhusvårdade patienter. 10 procent av de patienter som ligger inne för akutsjukvård drabbas av en eller flera vårdrelaterade infektioner. Det kostar samhället 4 miljarder kronor om året. En av smittokällorna är de träspatlar som används för att ta halsprover inom vården, som idag står exponerade i vingliga plastmuggar. Payam Khalili, specialistläkare på CSK, fick en idé om hur bakteriespridningen kan minskas.

– Jag tyckte det var äckligt och blev irriterad på spatlarna. Genom att istället förvara spatlarna i en Spatelomat som fästs på väggen, är försluten och matar fram en spatel åt gången löser man både problemet med vältande muggar och bakterier som överförs från händerna, säger Payam.

Nytt företag på scenen

Payam började utveckla produkten tillsammans med sin kompanjon Anders Kästel, projektledare i IT-branschen. De gick från plastprototyp till en mer solid och praktisk produkt i rostfritt stål. Efter rådgivning och stöd från Inova tog man mod till sig och bildade företaget Consalus tillsammans med tillverkaren Harry Holms och marknadsansvarig Jörgen Holm. Och nu tar företaget steget ut på RAMP12-scenen.

– Inova har varit ett fantastiskt stöd på hela resan med både affärsrådgivning och juridiskt stöd. Nu hoppas vi att RAMP kan göra att vi når ut till potentiella kunder och skapa nya kontakter, säger Anders Kästel.

– Det här är en innovation i världsklass. Här ser vi ett företag som verkligen har potential och planer på att växa både på hemmaplan och internationellt, säger Helena Wiktelius, affärsrådgivare på Inova och projektledare för RAMP12.

Nyligen tog Consalus plats in i Inovas inkubator. Läs hela artikeln om Consalus.»

Text: Elin Björck