Sunne kommun – en balansamärkt arbetsplats

Nu kan Sunne kommun, som första arbetsplats i landet, stoltsera med att vara ”balansamärkt”. Det innebär att arbetsgivaren tar ett större och systematiskt ansvar för medarbetarnas möjlighet att balansera arbetsliv och privatliv. Bakom arbetsmodellen står företaget Mater Balansa® AB som under flera år har fått kvalificerat affärsutvecklingsstöd av Inova.

– Vi är en arbetsplats som redan innan har samtalat mycket kring livspusslet och balans i livet, men tack vare balansamodellen har vi gett tyngd åt frågorna, säger Charlotta Andersson Norén, socialsekreterare på Sunne kommun och en av deltagarna i balansaarbetet.

Hon pekar också på att certifieringen är en extern signal att Sunne kommun prioriterar dessa frågor.

– Det är en policy kommunen har, och balansaarbetet ska inte bero på vem som är chef.

Balansamodellen är utvecklad av Cecilia Nahnfeldt, forskare vid Karlstads universitet och vd för Mater Balansa® AB. När en organisation arbetar med ”balansa” involveras medarbetarna kontinuerligt i samtal om vardagsdilemman för att öka arbetsgivarens förståelse för olika livssituationer och behov.

Sunne kommun har arbetat med balansamodellen på tre förvaltningar sedan i januari. Carola Ågren har varit Balansas processledare i Sunne, och samtliga förvaltningar är nu klara för formell certifiering.

– Vi vill vara en attraktiv arbetsplats där vi tar hänsyn till medarbetarnas hela livssituation. Det är viktigt att arbeta systematiskt för att ge våra medarbetare möjlighet att balansera arbetsliv och privatliv, säger Sunnes kommunchef Olle Edgren.

Workshops på Rolls Royce

Mater Balansa har även lett workshops på Rolls Royce i Kristinehamn. Där har man länge arbetat med jämställdhetsfrågan och vill göra det möjligt att ha barn och göra karriär parallellt.

Lars-Johan Mårgård är chef på inköpsavdelningen och en av de som deltagit i balansaarbetet.

– Att skriva policys och jämställdhetsplaner är en sak, men den stora utmaningen är att hitta konkreta åtgärder som för oss vidare i arbetet. Casesamtalen* som Balansa höll i blev en sådan, mycket värdefull, insats. De involverade hela gruppen och öppnade upp dialogen.

Nu kommer arbetet på Rolls Royce att fortsätta.

– Jag sitter med i företagets jämställdhetsgrupp och kommer föreslå att fler enheter använder Balansas verktyg, säger Lars-Johan. Även om man tycker sig ha högt i tak finns det ofta frågor som undviks omedvetet. På min avdelning tar vi med oss pusselbitar från workshopen och fortsätter att jobba för jämställdhet och en sund balans mellan yrkesliv och privatliv.

Bagatelliserad fråga

Cecilia Nahnfeldt tror att balansa-frågan lätt blir bagatelliserad eftersom det handlar om frågor kopplade till ”livspusslet” och många ser en pressad vardag som normalitet.

– Många ledare är blinda för vilka möjligheter en organisation har att främja allas förmåga att balansa. Det finns mycket ekonomi i en bättre arbetsmiljö som leder till minskade ohälsotal och ökad motivation, säger Cecilia.

Om Balansamodellen

Balansamodellen syftar till att stödja medarbetare att balansera sitt arbetsliv och övrigt liv. Det är ett sätt att arbeta förebyggande för en mer jämställd arbetsplats, minskad stress och en öppenhet för olikheter. Balansamodellen är sprungen ur humanistisk forskning på Karlstads universitet. Läs mer påwww.balansa.nu

* Casesamtal är ett arbetsverktyg i balansamodellen där deltagarna får diskutera fiktiva case relaterade till jämställdhet och balansen mellan arbets- och privatliv.

Text: Hanna Wirdegård