24 Jun

Value Creation Forum
– en tryckkokare av feedback

Den 23 juni fick ett av Inovas inkubatorföretag, Chillcore, möjligheten att slipa på sin pitch genom ett Value Creation Forum, ett av Inovas viktigaste verktyg för att öka värdet av innovativa idéer. 

Value Creation Forum (i dagligt tal VCF) har utvecklats av SRI International (Stanford Research Institute) i Silicon Valley som är ett av världens ledande forskningsinstitut kring innovation och tillväxt. Metoden går ut på att en panel av speciellt inbjudna får höra en fyraminuters-pitch av en nytänkande idé och sedan lämna feedback och respons på pitchen.

På måndagens VCF var det Inova-företaget Chillcore som fått möjligheten att lägga fram sin pitch. Företaget har tagit fram en helhetslösning för hemelektronik, ett kontrollcenter för ljud, ljus, bild och annan elektronik. Det unika med Chillcores produkt är att privatpersoner kan skaffa en användarvänlig helhetslösning för hemelektronik till ett rimligt pris. Chillcores VD Daniel Stenborg stod för pitchen och berättade efteråt:

– Idag har jag fått med mig ett verktyg som jag saknat! Ett sätt att kort och konkret förklara vad vi gör och väcka intresse. Dessutom utan att använda några hjälpmedel, det funkar lika bra vid ett oväntat möte i en hiss som vid ett planerat möte. Jag känner verkligen att jag går stärkt som företagsledare ur det här.

En av deltagarna i panelen på måndagens VCF var Charlotta Stenson, VD Bulldozer:

– För en företagare är det här sättet att få feedback mycket värdefullt. Det är konkret och snabbt! Under kort tid får entreprenören tillgång till mängder av bra erfarenheter från en så pass blandad grupp som detta är.

Hur går då en VCF till?

Jo, en panel av deltagare tilldelas olika roller som de sedan lämnar feedback utifrån, rollerna symboliseras av olika accessoarer. Den som får en grön hatt ska fokusera enbart på det positiva i pitchen, en röd hatt får den som spelar problemorienterad, ett par spexiga glasögon till återförsäljaren och en gyllene keps till slutkunden. Rollerna kan bytas beroende på vilken typ av pitch som ska hållas. Efter en genomgång av allas feedback får företaget en chans att ändra sin pitch för att sedan hålla den igen. Panelen har nu bytt roller och får alltså möjligheten att ge feedback ur en annan synvinkel. Den tredje, och sista, pitchen ser vanligtvis helt annorlunda ut än den första. Utvecklingen och förbättringen är ofattbart stor.

Inova och Karlstads Universitet har sedan ett par år tillbaka använt metoden för att se till att innovationer kan göra mer värdefull nytta i samhälle och näringsliv. För att få ett dynamisk och givande forum bjuds speciellt utvalda personer in till panelen som kan ge relevant och intressant respons till företaget.

– Det är helt fantastiskt att så många i vårt nätverk ställer upp och lägger en eftermiddag för ett enda företag. Viljan att hjälpa nystartade företag är verkligen stor! Jag tror att alla deltagare ser det stora värdet, både för företaget som får hjälp men också hur givande det är att vara med i panelen, säger Britt Lööv.

Inova planerar att under hösten genomföra ytterligare 5-6 Value Creation Forum för olika företag.

Text och bild: Linnéa Flodkvist