Undermeny

 

Tillväxtmotor_grön

Genom Tillväxtmotorn får tjugo värmländska mikroföretag stöd av professionella externa kompetenser. Till varje företag kopplas en Tillväxtmotor som består av fyra personer från näringslivet, två kvinnor och två män. De fyra personerna kompletterar varandras kompetenser och kan belysa problem och möjligheter ur olika perspektiv. I projektet fokuserar tillväxtledamötena och företagaren tillsammans på de fyra områdena: ekonomi, kund, process och utveckling.

Projektet vänder sig till värmländska mikroföretag som vill växa och anställa. Rekryteringen av deltagare sker i samråd med den lokala affärsbanken och med näringslivsenheten i de kommuner som deltar.

Projektet startar under våren 2015 och pågår till slutet av 2017. Tillväxtmotorn finansieras med medel från EU och använder Inova som sin projektplattform.

Besök även Tillväxtmotor på Facebook »


Anette Rhudin Projektledare 070 601 32 77
Stina Oja Projektassistent 073 054 54 07